این کلیپ درباره لقمه حرام در کربلا است و اینکه نتیجه لقمه های حرام امام کشی است .[http://www.aparat.com/v/HPspg]