آیینه ی ایزد نما / مولا علی موسی الرضا(علیه السلام) گنجینه ی علم خدا / مولا علی موسی الرضا(علیه السلام)


[http://www.aparat.com/v/WXcPJ]