تأثیر دو رکعت نماز مقبول


امام صادق (ع) : من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه

اگر خداوند از کسی دو رکعت نمازش را قبول کند، او را عذاب نمی کند.


(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 22)