هنگامی كه شیطان به خداوند گفت:

 

 

من از چهار طرف انسان را گرفتار و گمراه می‏كنم.

 

 

فرشتگان پرسیدند:

 

 

شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است،

 

 

پس چگونه انسان نجات می‏یابد؟

 

 

خداوند فرمود: راه بالا و پایین باز است؛

 

 

راه بالا نیایش و راه پایین سجده و بر خاك افتادن است.